Giới thiệu
Sứ mạng và mục tiêu phát triển  
Sơ lược lịch sử  
Chứng nhận kiểm định CLGD  
Cơ cấu tổ chức  
Công khai Trường Đại học  
Trang truyền thống  
Hoạt động đào tạo  
Nghiên cứu khoa học  
Hợp tác quốc tế  
Video clips  
   Thông điệp đầu năm 2018 và 10 sự kiện tiêu biểu năm 2017
  Trường ĐH Nông Lâm - ĐHH 50 năm hình thành và phát triển
        Các tổ chức
Đảng Bộ  
Hội đồng trường  
Ban giám hiệu  
Hội đồng Khoa học và Giáo dục  
Phòng chức năng  
Hội và Đoàn thể  
Các Khoa  
Viện và Trung Tâm  
        Đào tạo
Đào tạo ĐH theo tín chỉ  
Đào tạo ĐH theo niên chế  
Đào tạo Cao đẳng  
Đào tạo sau Đại học  
Đào tạo Hệ vừa học vừa làm
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học và Cao đẳng
Danh sách SV tốt nghiệp  
        Khoa học & Công nghệ
Danh mục các NV KH&CN (2011-2016)  
Văn bản QL ĐT, DA cấp QG, cấp Bộ & cấp ĐHH  
Biểu mẫu QL NV KH&CN cấp QG  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp Bộ  
Biểu mẫu QL ĐT KH&CN cấp ĐHH  
Quy trình QL và thực hiện ĐT các cấp  
Các Hiệp ước –Nghị định thư  
        Hợp tác quốc tế
Văn bản Hợp tác quốc tế  
Các dự án đã & đang thực hiện  
Danh mục các DA HTQT về KHCN  
        Lượt truy cập
 
IP của bạn: 54.159.30.26
 
        Liên kết website
 
Thông báo
Trải nghiệm nghề xuyên tết * Xe về quê Tết: Chuyến xe miền Trung - Ấm lòng quê Tết * Hội nghị hiệp thương Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm (nhiệm kỳ 2015-2018) * Thông điệp Hiệu trưởng đầu năm 2018 và 10 sự kiện tiêu biểu năm 2017 * Trường ĐHNL Huế: Kết quả thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017 
Trường ĐHNL Huế: Kết quả tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017
18.10.2017 14:50

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo Kết quả tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 như sau:

STT Họ và tên Ngành  GT Ngày sinh SBD Điểm CS ngành Điểm Chủ chốt Điểm NN
1 Phan Võ Ngọc Quyền Bảo vệ thực vật Nam 22/3/1983 3328 6 7 63
2 Dương Chí Anh Khoa học cây trồng Nam 19/8/1995 3335 8 6 64
3 Hoàng Thúy Nga Khoa học cây trồng Nữ 22/7/1987 3336 8 7 71
4 Trương Thị Ngọc Thúy Khoa học cây trồng Nữ 04/02/1994 3338 8 6 77
5 Đinh Thị Hoài Thương Khoa học cây trồng Nữ 23/9/1995 3339 7.5 6,5
6 Nguyễn Minh Trí Khoa học cây trồng Nam 05/3/1993 3340 8 5,5 74
7 Trần Công Hiền Lâm học Nam 21/7/1989 3342 8 8 68
8 Trần Khoa Lâm học Nam 31/10/1991 3343 8 7,5 67
9 Hoàng Thị Yến Nhi Nuôi trồng thuỷ sản Nữ 25/7/1995 3329 8 8
10 Tôn Nữ Bích Thảo Nuôi trồng thuỷ sản Nữ 28/12/1994 3330 8 6 63
11 Nguyễn Mạnh Hùng Phát triển nông thôn Nam 18/9/1991 3392 7 8,5 72
12 Vũ Tuấn An Quản lý đất đai Nam 03/10/1983 3395 8 6
13 Đinh Tuấn Anh Quản lý đất đai Nam 03/3/1977 3396 6 8,5 70
14 Lương Mỹ Anh Quản lý đất đai Nữ 18/9/1983 3397 8 9 67
15 Nguyễn Đức Anh Quản lý đất đai Nam 05/8/1992 3398 6.5 9 65
16 Lê Thỵ Thu Ba Quản lý đất đai Nữ 20/4/1990 3399 7.5 8,5 68
17 Nguyễn Tùng Bách Quản lý đất đai Nam 25/7/1986 3400 7 8,5 70
18 Nguyễn Xuân Bách Quản lý đất đai Nam 05/10/1991 3401 8 8,5 70
19 Võ Vi Bắc Quản lý đất đai Nam 23/6/1995 3402 7.5 8,5
20 Lê Ni Cent Quản lý đất đai Nam 13/4/1992 3403 6.5 8,5 76
21 Nguyễn Hoàng Duy Quản lý đất đai Nam 22/3/1988 3404 7.5 7,5
22 Khương Sỹ Dũng Quản lý đất đai Nam 27/01/1987 3405 6.5 7,5 71
23 Nguyễn Quốc Dũng Quản lý đất đai Nam 15/9/1992 3406 9.5 8 64
24 Bùi Quý Đào Quản lý đất đai Nam 15/01/1970 3408 7.5 7 52
25 Nguyễn Thành Đạt Quản lý đất đai Nam 02/6/1974 3409 7 8
26 Dương Phước Định Quản lý đất đai Nam 01/01/1972 3410 8.5 7
27 Nguyễn Văn Đức Quản lý đất đai Nam 07/11/1978 3411 7.5 9 50
28 Trương Minh Đức Quản lý đất đai Nam 01/11/1979 3412 8.5 8,5 52
29 Nguyễn Thanh Giảng Quản lý đất đai Nam 20/10/1988 3414 9 6,5 51
30 Nguyễn Thị Hồng Hà Quản lý đất đai Nữ 24/6/1993 3415 9.5 9 53
31 Hồ Thị Hảo Quản lý đất đai Nữ 08/6/1993 3416 8.5 9 50
32 Nguyễn Thị Thu Hằng Quản lý đất đai Nữ 24/12/1986 3417 8 9,5 58
33 Võ Ngọc Hiền Quản lý đất đai Nam 15/3/1979 3418 8.5 9
34 Tạ Trung Hiếu Quản lý đất đai Nam 08/8/1990 3419 8 9 54
35 Nguyễn Cảnh Minh Hoài Quản lý đất đai Nữ 27/7/1978 3420 8 9,5 66
36 Nguyễn Lê Hoài Quản lý đất đai Nam 11/10/1986 3421 7.5 9 59
37 Bùi Huy Hoàng Quản lý đất đai Nam 01/12/1984 3422 8 9
38 Phạm Công Hoàng Quản lý đất đai Nam 10/01/1975 3423 7 8 59
39 Phan Quang Hòa Quản lý đất đai Nam 13/9/1995 3424 7 9,5
40 Nguyễn Đức Huấn Quản lý đất đai Nam 06/02/1984 3425 8 8,5 61
41 Huỳnh Đặng Trường Huy Quản lý đất đai Nam 19/8/1977 3426 7 8
42 Lê Quốc Huy Quản lý đất đai Nam 30/5/1985 3427 9 8,5 50
43 Trương Quang Huy Quản lý đất đai Nam 08/01/1986 3428 7 8 62
44 Hồ Văn Hùng Quản lý đất đai Nam 20/5/1981 3429 5.5 9
45 Đoàn Thị Thanh Hương Quản lý đất đai Nữ 14/5/1992 3430 6 9 65
46 Trần Quang Khải Quản lý đất đai Nam 01/6/1977 3431 8 9 56
47 Nguyễn Văn Khánh Quản lý đất đai Nam 15/6/1988 3432 9 9 52
48 Võ Trí Khánh Quản lý đất đai Nam 20/01/1987 3433 8.5 8 59
49 Huỳnh Ngọc Anh Khoa Quản lý đất đai Nam 18/12/1992 3434 6.5 9 58
50 Đỗ Văn Kiên Quản lý đất đai Nam 28/12/1986 3435 9 8,5 54
51 Lê Bảo Quỳnh Lan Quản lý đất đai Nữ 23/12/1987 3437 8.5 9 59
52 Nguyễn Văn Lâm Quản lý đất đai Nam 14/10/1976 3438 8 8,5 52
53 Trần Thị Lê Quản lý đất đai Nữ 18/9/1977 3439 8 9 55
54 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Quản lý đất đai Nữ 19/9/1986 3440 8.5 9 63
55 Nguyễn Ngọc Liêm Quản lý đất đai Nam 27/12/1988 3441 5.5 8
56 Đoàn Chí Linh Quản lý đất đai Nam 17/10/1984 3442 8 9 53
57 Phạm Diệp Bảo Lộc Quản lý đất đai Nam 15/02/1991 3444 9.5 9
58 Trần Kim Luân Quản lý đất đai Nam 15/01/1984 3445 9.5 9
59 Trần Minh Luật Quản lý đất đai Nam 19/7/1986 3446 7 9 53
60 Trương Thị Hoa Lý Quản lý đất đai Nữ 28/3/1988 3447 6.5 9
61 Huỳnh Thị Mai Quản lý đất đai Nữ 25/4/1983 3448 7.5 7 65
62 Phạm Phương Nguyên Quản lý đất đai Nam 29/12/1994 3449 6.5 5,5 59
63 Thái Xuân Nguyên Quản lý đất đai Nam 04/8/1982 3450 6.5 7
64 Trình Lê Như Quản lý đất đai Nam 16/12/1987 3451 8 7
65 Phạm Hoài Phong Quản lý đất đai Nam 12/10/1980 3452 8.5 9
66 Đặng Thị Phú Quản lý đất đai Nữ 19/3/1983 3453 6.5 9,5
67 Thi Quý Phú Quản lý đất đai Nam 03/3/1982 3454 7 6 73
68 Phạm Văn Phúc Quản lý đất đai Nam 08/6/1977 3455 5 6 63
69 Nguyễn Văn Phương Quản lý đất đai Nam 15/9/1973 3456 5.5 7 60
70 Phạm Thế Phương Quản lý đất đai Nam 18/5/1976 3457 6.5 5 58
71 Lê Quang Phước Quản lý đất đai Nam 24/10/1978 3458 6 6 65
72 Nguyễn Văn Đại Phước Quản lý đất đai Nam 15/10/1982 3459 6 8 60
73 Nguyễn Ngọc Quân Quản lý đất đai Nam 05/01/1988 3460 6.5 9 59
74 Vũ Đình Quyết Quản lý đất đai Nam 17/11/1974 3461 7.5 8,5 75
75 Lê Văn Sang Quản lý đất đai Nam 28/8/1982 3462 8.5 8,5 79
76 Nguyễn Thị Châu Sơn Quản lý đất đai Nữ 24/02/1991 3463 9 9 76
77 Lê Duy Tâm Quản lý đất đai Nam 07/02/1979 3465 6.5 8,5 56
78 Lê Thành Tâm Quản lý đất đai Nam 19/10/1988 3466 8.5 8,5
79 Hồ Thị Tuệ Thanh Quản lý đất đai Nữ 04/11/1987 3467 9 8 87
80 Võ Hồng Thanh Quản lý đất đai Nam 26/10/1988 3468 7 8,5 81
81 Vũ Xuân Thành Quản lý đất đai Nam 26/02/1982 3469 6 8,5 64
82 Phạm Thị Trương Thảo Quản lý đất đai Nữ 12/12/1982 3470 8 9
83 Trần Đức Thắng Quản lý đất đai Nam 25/7/1993 3471 8 8,5 75
84 Nguyễn Hữu Thiêng Quản lý đất đai Nam 03/11/1977 3472 5.5 6,5 68
85 Nguyễn Tô Nhật Thuật Quản lý đất đai Nam 15/8/1991 3474 7.5 5,5
86 Đoàn Thùy Quản lý đất đai Nam 18/5/1985 3475 5 6 30
87 Nguyễn Thị Thủy Quản lý đất đai Nữ 26/10/1987 3476 9 9 72
88 Nguyễn Thị Thanh Thúy Quản lý đất đai Nữ 16/4/1983 3477 9 9 69
89 Trương Văn Thương Quản lý đất đai Nam 10/8/1981 3478 8.5 9 66
90 Trương Thị Ngọc Tiền Quản lý đất đai Nữ 06/3/1994 3479 9.5 9 64
91 Nguyễn Văn Tiến Quản lý đất đai Nam 23/12/1978 3480 8.5 8,5
92 Trịnh Trọng Tín Quản lý đất đai Nam 08/9/1990 3481 8 8,5 61
93 Cao Huỳnh Trang Bảo Toàn Quản lý đất đai Nam 17/12/1982 3482 8 9,5 68
94 Phạm Bá Toàn Quản lý đất đai Nam 16/02/1980 3483 6.5 8,5 64
95 Đào Thị Trang Quản lý đất đai Nữ 19/5/1986 3484 9 9 71
96 Đinh Thị Minh Trang Quản lý đất đai Nữ 01/5/1986 3485 5 8,5 72
97 Trần Kim Trọng Quản lý đất đai Nam 16/02/1987 3486 7 8 61
98 Trần Đỗ Nhật Trường Quản lý đất đai Nam 20/10/1988 3487 7.5 9
99 Phạm Văn Trực Quản lý đất đai Nam 20/02/1974 3488 8 9,5 63
100 Bùi Minh Tuấn Quản lý đất đai Nam 05/9/1985 3489 7.5 9 64
101 Lê Anh Tuấn Quản lý đất đai Nam 10/11/1993 3490 7.5 9,5 80
102 Trương Quốc Tuấn Quản lý đất đai Nam 11/8/1988 3492 6.5 9 85
103 Trương Thị Hồng Vân Quản lý đất đai Nữ 16/10/1988 3493 7 9 84
104 Bùi Tiến Việt Quản lý đất đai Nam 21/01/1995 3494 5 5,5 76
105 Đinh Thái Việt Quản lý đất đai Nam 10/3/1990 3495 5 7,5 76
106 Lê Hoàng Việt Quản lý đất đai Nam 21/10/1986 3496 8 8,5 88
107 Phan Tấn Việt Quản lý đất đai Nam 06/12/1986 3497 7 9 80
108 Trần Mậu Vũ Quản lý đất đai Nam 04/02/1976 3498 7.5 9 82
109 Trương Công Vũ Quản lý đất đai Nam 20/02/1994 3499 8.5 8,5 85
110 Nguyễn Thị Hải Yến Quản lý đất đai Nữ 21/8/1984 3500 9 6,5 92
111 Trần Anh Châu Thú y Nam 02/02/1984 3331 7.5 7 78
112 Vũ Văn Hải Thú y Nam 01/01/1981 3332 7 6,5 66
113 Đoàn Văn Thái Thú y Nam 27/9/1970 3333 6.5 7 52
114 Phạm Đăng Tuấn Thú y Nam 29/6/1980 3334 8 7 60


Phòng ĐTSĐHGửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Những bản tin khác:Lên đầu trang
        Tìm kiếm
 
 
        TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
   
        Phần mềm Quản lý giáo dục (UIIS)
 
 
        Liên kết nhanh
   
        Bài viết được quan tâm
 
Xe về quê Tết: Chuyến xe miền Trung - Ấm lòng quê Tết
Hội nghị hiệp thương Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm (nhiệm kỳ 2015-2018)
Kết quả thi môn Ngoại ngữ, Tin học và Lịch thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017
Thông điệp Hiệu trưởng đầu năm 2018 và 10 sự kiện tiêu biểu năm 2017
Trường ĐHNL Huế: Kết quả thi tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2017
Chương trình CHÀO XUÂN 2018 của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên
Trường ĐHNL Huế có thêm 01 Giáo sư và 14 Phó Giáo sư năm 2017
 
        Thư viện ảnh
 
Tặng hoa chúc mừng
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày hội việc làm năm 2015
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường ĐHNL khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Giải nhất hội thi sáng tao kỹ thuật
 
        Liên kết Website
 

 

 

 

 
        Liên kết website
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files
Bản quyền thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 0234.3522535 và 0234.3525049. Fax: 084.234.3524923. Email: admin@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.