Giới thiệu
Sứ mạng và mục tiêu phát triển  
Sơ lược lịch sử  
Điều lệ trường đại học    
Tổ chức  
Trang truyền thống  
Hoạt động đào tạo  
Nghiên cứu khoa học  
Hợp tác quốc tế  
Địa chỉ liên hệ    
    Ngày hội việc làm 2014
        Cơ cấu tổ chức
Đảng Bộ  
Ban giám hiệu  
Hội đồng Khoa học và Giáo dục  
Phòng chức năng  
Hội và Đoàn thể  
Các Khoa  
Viện và Trung Tâm  
        Đào tạo
Đào tạo ĐH theo học chế tín chỉ  
Đào tạo ĐH theo niên chế  
Đào tạo Cao đẳng  
Đào tạo sau Đại học  
Đào tạo Hệ vừa học vừa làm
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo Đại học và Cao đẳng
        Nghiên cứu khoa học
Danh mục các đề tài NCKH (2000-2012)  
Quy định về quản lý và tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước tại Đại học Huế    
Các quy định quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ  
Các biểu mẫu quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học Huế  
Một số quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ  
Hiệp ước - Nghị định thư  
        Hợp tác quốc tế
Văn bản Hợp tác quốc tế  
Các dự án đang thực hiện  
Các dự án đã kết thúc  
Danh mục các DA HTQT về KHCN  
        Lượt truy cập
 
IP của bạn: 54.198.140.148
 
        Liên kết website
 
Đào tạo, tuyển sinh và du học
Tiếp đón Tân sinh viên khóa 48 trường Đại học Nông Lâm Huế nhập học * Thông báo về việc xét tuyển đợt 2 (nguyện vọng 2) * Danh sách trúng tuyển trường đại học Nông Lâm Huế Khóa 48 - 2014 * Thông báo các đối tượng được miễn, giảm học phí và hướng dẫn làm thủ tục miễn, giảm học phí cho tân sinh viên nhập học năm 2014 (Khóa 48) * Quy trình làm thủ tục nhập học K48 - 2014 * Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2014 (khóa 48) nhập học * Tập huấn chuỗi giá trị bò thịt cho cán bộ nông nghiệp các tỉnh Đăk Lăk, Bình Định và Phú Yên * Thông báo lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Tiến Long * Xây dựng bản đồ cấp năng suất cho rừng keo lai tại Thừa Thiên Huế * Danh sách trúng tuyển 2014 ngành Chăn nuôi * Danh sách trúng tuyển 2014 ngành Quản lý đất đai (Phần 2) * Danh sách trúng tuyển 2014 ngành Quản lý đất đai (Phần 1) * Danh sách trúng tuyển 2014 ngành Phát triển nông thôn * Danh sách trúng tuyển 2014 ngành Nuôi trồng thủy sản * Danh sách trúng tuyển cao đẳng năm 2014 ngành Thủy sản * Danh sách trúng tuyển cao đẳng năm 2014 ngành Quản lý đất đai * Danh sách trúng tuyển cao đẳng năm 2014 ngành Khoa học cây trồng * Danh sách trúng tuyển cao đẳng năm 2014 ngành Chăn nuôi * Danh sách trúng tuyển đại học năm 2014 ngành Thú y * Danh sách trúng tuyển đại học năm 2014 ngành Quản lý tài nguyên rừng * Danh sách trúng tuyển đại học năm 2014 ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản * Danh sách trúng tuyển 2014 ngành Nông học * Danh sách trúng tuyển 2014 ngành Công nghệ thực phẩm (Phần 2) * Danh sách trúng tuyển 2014 ngành Công nghệ thực phẩm (Phần 1) * Tuyển sinh 2014 ngành Lâm nghiệp đô thị * Tuyển sinh 2014 ngành Lâm nghiệp * Tuyển sinh 2014 ngành Khuyến nông * Tuyển sinh 2014 ngành Khoa học đất * Tuyển sinh 2014 ngành Khoa học cây trồng * Tuyển sinh 2014 ngành Kỹ thuật cơ điện tử * Tuyển sinh 2014 ngành Chăn nuôi * Tuyển sinh 2014 ngành Công thôn * Tuyển sinh 2014 ngành Công nghệ sau thu hoạch * Tuyển sinh 2014 ngành Công nghệ rau hoa quả * Tuyển sinh 2014 ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí * Tuyển sinh 2014 ngành Chế biến lâm sản * Tuyển sinh 2014 ngành Bảo vệ thực vật * Hỗ trợ thông tin trúng tuyển và nhập học 2014 * Thông báo tuyển dụng năm 2014 * Chuyển đổi đất trồng màu sang trồng cỏ cao sản để nuôi bò – Hướng đi mới cho phát triển kinh tế hộ ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam * Lịch nhận bằng tốt nghiệp năm học 2013-2014 * Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Bùi Văn Lợi với đề tài "Đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế" * Thông báo Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Văn Minh * Công bố điểm trúng tuyển vào trường Đại học Nông Lâm Huế đợt 1(NV1) năm 2014 * Đào tạo nhân lực gắn với thị trường lao động * Công ty TNHH Giống Thủy Sản Grobest tuyển dụng * Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị thông báo tuyển dụng * Học bổng ngắn hạn tại Đại học Okayama, Nhật Bản * Công Ty TNHH Thiên Bang Đặc Khu Việt Nam tuyển dụng * Sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế ra quân Tiếp sức mùa thi năm 2014 

Thông báo về việc xét tuyển đợt 2 (nguyện vọng 2)

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2014 và kết quả điểm tuyển sinh của Đại học Huế;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;
Xem tiếp...
Tiếp đón Tân sinh viên khóa 48 trường Đại học Nông Lâm Huế nhập học
Thông báo về việc xét tuyển đợt 2 (nguyện vọng 2)
Danh sách trúng tuyển trường đại học Nông Lâm Huế Khóa 48 - 2014
Thông báo các đối tượng được miễn, giảm học phí và hướng dẫn làm thủ tục miễn, giảm học phí cho tân sinh viên nhập học năm 2014 (Khóa 48)
Quy trình làm thủ tục nhập học K48 - 2014

Danh sách trúng tuyển trường đại học Nông Lâm Huế Khóa 48 - 2014

Danh sách trúng tuyển trường đại học Nông Lâm Huế Khóa 48 - 2014                                                                                                           

Thông báo các đối tượng được miễn, giảm học phí và hướng dẫn làm thủ tục miễn, giảm học phí cho tân sinh viên nhập học năm 2014 (Khóa 48)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Khóa 48 thuộc chế độ miễn, giảm học phí (MGHP) nhập học được xét các thủ tục để miễn giảm đóng ...

Quy trình làm thủ tục nhập học K48 - 2014

Học phí học kỳ đầu tiên của khóa học.
+ Các ngành: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ sau thu hoạch, Công thôn, Kỹ ...

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2014 (khóa 48) nhập học

Ngày 14 thàng 8 năm 2014, Đại học Huế đã gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2014. ...

Lịch nhận bằng tốt nghiệp năm học 2013-2014

Phòng Đào tạo Đại học trường Đại học Nông Lâm Huế thông báo Lịch nhận bằng tốt nghiệp năm học 2013-2014 dành cho các sinh viên có quyết định ...

Công bố điểm trúng tuyển vào trường Đại học Nông Lâm Huế đợt 1(NV1) năm 2014

Ngày 8/8, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã ra quyết định công bố điểm trúng tuyển vào Đại học Huế đợt 1 (nguyện vọng 1) kỳ thi năm 2014. ...

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2014

Trường Đại học Nông Lâm Huế thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2014 cho 4 chuyên ngành: Khoa học cây trồng,Chăn nuôi,Quản lý đất đai, Lâm ...

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2014

Trường Đại học Nông Lâm Huế thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014 cho 10 chuyên ngành như sau: Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Lâm học, Quản lý ...

Kế hoạch tập huấn công tác coi thi kì thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Đại học Huế năm 2014

Căn cứ Thông báo số 18 ngày 05 tháng 06 năm 2014 về lịch chi tiết công tác tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Đại học ...

Triển khai dự án “Nâng cao năng lực đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai” – DAAD, ID: 57061865

Trong khuôn khổ hợp tác với trường Đại học Georg-August Goettingen, Giáo sư Martin Kappas và Tiến sĩ Jan Degener đã đến thăm và làm việc với trường ...

Tỉ lệ chọi tuyển sinh đại học năm 2014 của trường Đại học Nông Lâm-Đại học Huế

Thống kê Tỉ lệ chọi tuyển sinh đại học năm 2014 của trường Đại học Nông Lâm-Đại học Huế như sau:                                                       

Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014

Trường Đại học Nông Lâm Huế thông báo Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014 như sau:                                                                 

Cấp 8 bằng tốt nghiệp cho các anh/chị tốt nghiệp từ khóa 15

Giám đốc Đại học Huế đã đồng ý cấp 8 bằng tốt nghiệp cho các anh/chị tốt nghiệp từ khóa 15 trở về trước (Những người đã có đơn gửi ...

Trường ĐHNL Huế mở ngành đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Ngày 16.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1310/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế đào tạo trình ...

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2014 (Hệ chính quy)

Trường Đại học Nông Lâm Huế thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm 2014 tại trường Đại ...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  [sau]

        Tìm kiếm
 
 
        Phần mềm Quản lý giáo dục (UIIS)
 
 
        Liên kết nhanh
   
        Bài viết được quan tâm
 
Danh sách trúng tuyển trường đại học Nông Lâm Huế Khóa 48 - 2014
Công bố điểm trúng tuyển vào trường Đại học Nông Lâm Huế đợt 1(NV1) năm 2014
Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2014 (khóa 48) nhập học
Thông báo về việc xét tuyển đợt 2 (nguyện vọng 2)
Quy trình làm thủ tục nhập học K48 - 2014
Thông báo tuyển dụng năm 2014
Thông báo các đối tượng được miễn, giảm học phí và hướng dẫn làm thủ tục miễn, giảm học phí cho tân sinh viên nhập học năm 2014 (Khóa 48)
 
        Thư viện ảnh
 
Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng nhất vào ban chấp hành Đảng bộ nhà trường
Ảnh 5
DSC03378.jpg
DSC00098.jpg
Phát biểu đóng góp văn kiện đại hội
Phát biểu đóng góp văn kiện đại hội
 
        Liên kết Website
 

 

 

 

 
        Liên kết website
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tải Files    ¤   Thăm dò dư luận
Bản quyền thuộc Trung tâm thông tin Thư viện ĐHNL-Huế.
Địa chỉ 102 Phùng Hưng - Huế. Điện thoại: 054.3522535 và 054.3525049. Fax: 084.54.3524923. Email: admin@huaf.edu.vn
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.